top of page

Escape Room - dem Wiert säi Geheimnis
E Sträit! De Wiert verschwënnt. E Mord! Wat stécht dohannert?D'Lokalpolizei weess hirer Hänn kee Rot méi. Probéiert mat Geschéck d'Rätsel ëm de Mord an eisem Café erauszefannen a hëlleft der Lokalpolizei de Verdächtegen festzehuelen. 
NB: Eisen Escape Room ass net zougespaart an huet grouss Fënsteren.